Blog ImageNjut av sommaren – det är nu den är här även om det märks dåligt emellanåt!