Det är väldigt intensivt att åka iväg en helg på föreläsningar. Det märks att man inte är 20 längre… Jag minns att jag kunde bo borta för jämnan i 20-årsåldern. Numera blir jag jättetrött av att sova borta. Hm…

Helgen var dock väldigt trevlig. Föreläsningarna var av skiftande karaktär, men Memea Mohlin var väldigt underhållande, liksom Pelle Jenssen som pratade en del om stress och stressrelaterat betéende.

Jag gjorde en bild som illustrerar betéendet hos en stressad hund.Jag inser att man inte ser vad det står… men jag ser dessa typiska stressreaktioner hos många av mina klipphundar. Andfåddhet, avslappade muskler, vidgade pupiller bl a. Men han delade dessutom upp stresshantering i två kategorier.

Proaktiva stresshanterare, som reagerar med att skapa rutiner, får ökad puls, kan reagera med aggressivitet och som kan få hjärt- och kärlproblem. De här reaktionerna ser man oftast hos vakthundar

medan sällskapshundar är Reaktiva stresshanterare. De reagerar med att frisätta kortisol, att undersöka och vara flexibla, de är infektionsbenägna och i regel inte aggressiva.

I Sverige är det väldigt ovanligt med stereotypa beteenden. Exempel på stereotypa beteenden är ”skuggstirrande” (vallhundar) och ”svansjagande”. Ett stereotypt beteende går inte att bryta.

Detta är en proaktiv stresshanterare. Zoë är oerhört glad och trevlig mot folk, men kan bli väldigt stressad i situationer där det är mycket hundar och där det händer mycket. Hon reagerar då med att gå upp i varv och kan göra utfall mot hundar.

Detta är nog en reaktiv stresshanterare. Ginnis far runt som en svetsloppa och får lätt infektioner.

Det ena sättet att hantera stress är inte sämre eller bättre än det andra – men de behöver båda hjälp att inte gå upp i stress. Det kan vara svårt för ambitiösa ägare som vill mycket och är rädda att ha understimulerade hundar. Väldigt svår balansgång!!

Det är viktigt att lära sig läsa sin hund och se i vilka situationer den blir stressad och sedan försöka undvika/hantera dessa situationer på bästa sätt.

Ja, Katarina och Margareta, vilken utmaning! Kom nu ihåg att detta är min tolkning av en föreläsning och inte sanning!

Jag har troligen samma utmaning med Shandi, som ligger betydligt högre i stress än Bella. Jag ligger lågt ett tag får vi se…