LEK- OCH RELATIONSUTVECKLINGSKURS

”Tankarna bakom lek & relationsutvecklingen är att hunden och dess ägare ska utveckla och förfina sin relation med hjälp av leken. I leken får ägaren också ett naturligt och bra instrument för att i växande grad kunna kontrollera sin hund i situationer som många hundägare har svårt att behålla kontrollen. Enkelt uttryckt blir leken ett forum där vi kan utveckla väldigt mycket tillsammans med våra hundar på ett lättsamt sätt – bara hunden gillar att leka…!”
JAN GYLLENSTEN

Perroklubben Skåne har bokat Jan Gyllensten för en kurs i lek- och relationsutveckling. Vi har fortfarande platser kvar till teoriföreläsningen och möjlighet att därefter, om intresse finns, vara åskådare när övriga deltagande ekipage tränar praktiskt under eftermiddagen. Man lär sig minst lika mycket av att lyssna och titta på när andra tränar! Har ni inte tidigare lyssnat på Jans träningsfilosofi så ska ni definitivt passa på och delta på föreläsningen.

Söndagen 13 november 8-12 (teori) och 13-17 (åskådarplats till praktiska övningar)

VAR: Produktvägen 8A, Löddeköpinge (Center Syd området). PRIS: 4 timmars teori 300 kr

Meddela ditt namn, hundens namn, ålder och ert medlemsnummer i Perroklubben. perroklubben.skane@gmail.com