Så här fint blev Ailcias rum smiley.
Mamma, jag ska korta gardinerna, jag lovar smiley.